Gajić Zoran

Gajić Zoran

Broj legitimacije: 3

Trener: Zoran Gajić

Datum rođenja: 28.12.1958.

Telefon: 064/12.88.614

E-mail: gajiczoran@hotmail.com