Dapčević Đuro

Dapčević Đuro

Broj legitimacije: 213

Trener: Đuro Dapčević

Datum rođenja: 05.05.1972.

Telefon: 023/891.685; 063/568.896

E-mail: