Cvetić Nataša

 

Broj legitimacije: 5539

Trener: Nataša Cvetić

Datum rođenja: 22.7.1977.

Telefon: 069/213-3424

E-mail: ncvetickg@sbb.rs