Caković Jovo

Caković Jovo

Broj legitimacije: 285

Trener: Jovo Caković

Datum rođenja: 06.08.1980.

Telefon: 033/714.189; 065/806.76.49

E-mail: jovocakovic@hotmail.com