Božić Jovan

 

Broj legitimacije: 7005

Trener: Jovan Božić

Datum rođenja: 22.05.1976.

Telefon: 023/565.378

E-mail: bozicj76@gmail.com