Bogunović Miloš

 

Broj legitimacije: 455

Trener: Miloš Bogunović

Datum rođenja: 25.04.1987.

Telefon: 013/742.716

E-mail: milosbogunovic@yahoo.com