Antelj Stefan

Antelj Stefan

Broj legitimacije: 352

Trener: Stefan Antelj

Datum rođenja:

Telefon: 062/221.565

E-mail: