Aćimović Miloš

Aćimović Miloš

Broj legitimacije: 45

Trener: Miloš Aćimović

Datum rođenja: 11.4.1977.

Telefon: 065/629.15.16

E-mail: acimovicmilos@open.telekom.rs